Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Drukuj

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczane przedmioty

1.

Banaś- Rajca Małgorzata

wychowawca  klasy  II SP , edukacja wczesnoszkolna

2.

Becker Paweł

historia i społeczeństwo, historia, WOS, plastyka, etyka, biblioteka

3.

Budzich Anna

nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

4.

Bujak Dorota

pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

5.

Cieplińska Olga

wychowawca  klasy  I SP , edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

6.

Głogowska Jolanta

język polski, zajęcia rewalidacyjne

7.

Grabowski Andrzej

wychowawca klasy VI SP, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, informatyka, gimnastyka korekcyjna, zajęcia świetlicowe

8.

Grabowska Dorota

nauczyciel oddziału przedszkolnego

9.

Gutowska-Mądra Kamila

fizyka, chemia

10.

Jabłoński Sławomir

język niemiecki

11.

Jaskulska Barbara

wychowawca klasy VII SP, pedagog szkolny, przyroda, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia świetlicowe

12.

Jaskulski Andrzej

religia

13.

Kmiecik Monika

wychowawca klasy V SP, biologia, geografia, technika, zajęcia techniczne, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo zawodowe

14.

Kotłowska Regina

matematyka

15.

Kubrycht Agata

język angielski

16.

Kwiatkowska Iwona

wychowawca klasy IV SP, matematyka

17.

Maliszewska Marta

psycholog szkolny

18.

Pencierzyńska Beata

wychowawca klasy VIII SP, język polski

19.

Prusakowska Marzena

dyrektor szkoły, zajęcia świetlicowe

20.

Składanowski Tomasz

muzyka

21.

Szulecka Małgorzata

wychowawca klasy II SP, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

22.

Witkowska Emilia

język angielski

23.

Zrada Piotr

wychowawca klasy III gim, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies