Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Drukuj

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczane przedmioty

1.

Banaś- Rajca Małgorzata

wychowawca  klasy  II SP , edukacja wczesnoszkolna

2.

Becker Paweł

historia i społeczeństwo, historia, WOS, plastyka, etyka, biblioteka

3.

Budzich Anna

nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

4.

Bujak Dorota

pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

5.

Cieplińska Olga

wychowawca  klasy  I SP , edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

6.

Głogowska Jolanta

język polski, zajęcia rewalidacyjne

7.

Grabowski Andrzej

wychowawca klasy VI SP, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, informatyka, gimnastyka korekcyjna, zajęcia świetlicowe

8.

Grabowska Dorota

nauczyciel oddziału przedszkolnego

9.

Gutowska-Mądra Kamila

fizyka, chemia

10.

Jabłoński Sławomir

język niemiecki

11.

Jaskulska Barbara

wychowawca klasy VII SP, pedagog szkolny, przyroda, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia świetlicowe

12.

Jaskulski Andrzej

religia

13.

Kmiecik Monika

wychowawca klasy V SP, biologia, geografia, technika, zajęcia techniczne, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo zawodowe

14.

Kotłowska Regina

matematyka

15.

Kubrycht Agata

język angielski

16.

Kwiatkowska Iwona

wychowawca klasy IV SP, matematyka

17.

Maliszewska Marta

psycholog szkolny

18.

Pencierzyńska Beata

wychowawca klasy VIII SP, język polski

19.

Prusakowska Marzena

dyrektor szkoły, zajęcia świetlicowe

20.

Składanowski Tomasz

muzyka

21.

Szulecka Małgorzata

wychowawca klasy II SP, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

22.

Witkowska Emilia

język angielski

23.

Zrada Piotr

wychowawca klasy III gim, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Myśliwcu, Myśliwiec 3, 87- 200 Wąbrzeźno (tel. 56 688 26 07) można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia.

 Zawiadamiamy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Ponadto informujemy, że nasza strona internetowa używa plików Cookies. Więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce znajdą Państwo - TU