Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Drukuj

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczane przedmioty

1.

Banaś Paulina

język angielski

2.

Banaś- Rajca Małgorzata

wychowawca  klasy  III SP , edukacja wczesnoszkolna

3.

Budzich Anna

nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia świetlicowe

4.

Bujak Dorota

pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia świetlicowe

5.

Celmer Anna

historia, WOS, plastyka, etyka

6

Filipski Łukasz

historia

7.

Głogowska Jolanta

język polski, zajęcia rewalidacyjne

8.

Grabowski Andrzej

wychowawca klasy VII SP, wychowanie fizyczne, informatyka, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia świetlicowe

9.

Grabowska Dorota

nauczyciel oddziału przedszkolnego, zajęcia świetlicowe

10.

Gutowska-Mądra Kamila

fizyka, chemia

11.

Jabłoński Sławomir

język niemiecki

12.

Jaskulska Barbara

wychowawca klasy VIII SP, pedagog szkolny, przyroda, zajęcia rewalidacyjne,   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia świetlicowe

13.

Jaskulski Andrzej

religia

14.

Kmiecik Monika

wychowawca klasy VI SP, biologia, geografia, technika, doradztwo zawodowe

15.

Kotłowska Regina

matematyka

16.

Kwiatkowska Iwona

wychowawca klasy V SP, matematyka, biblioteka

17.

Maliszewska Marta

psycholog szkolny

18.

Pencierzyńska Beata

język polski

19.

Prusakowska Marzena

dyrektor szkoły, zajęcia świetlicowe

20.

Składanowski Tomasz

muzyka

21.

Szulecka Małgorzata

wychowawca klasy III SP, edukacja wczesnoszkolna

22.

Szumacher-Winkiel Katarzyna

wychowawca  klasy  II SP, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

23.

Witkowska Emilia

język angielski

24.

Zrada Piotr

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies