Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Drukuj

RAFAŁ BARAN - przewodniczący

MAGDALENA BIERNAT - sekretarz

MAGDALENA MAZUREK - PLEWA - skarbnik

członkowie: Piotr Łęgowski, Beata Adamczyk, Elżbieta Sądowska, Dorota Boroch, Robert Grabowski, Agnieszka Ciupak, Emilia Witkowska

 

       

 

 

KONTO: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Myśliwcu
Bank Spółdzielczy Golub Dobrzyń oddział w Wąbrzeźnie
Nr konta: 75 9489 0008 2002 0000 1847 0001

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies