Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Drukuj

Klasa I
Dominik Grabowski, Zofia Przytuła, Maja Szamałek

Klasa II
Wiktor Wróblewski, Weronika Baran, Milena Kilanowska

Klasa III
Dominika Witkowska, Bartosz Cisło, Julia Filak

Klasa IV
Agata Kołodziejska, Karol Kempiński, Bartosz Donarski

Klasa V
Malwina Balińska, Izabela Barszczyk, Magda Pacion

Klasa VI
Otylia Słupska, Oliwia Tykarska, Błażej Boroch 

Klasa VII
Kacper Grabowski, Lidia Fabrykiewicz, Karol Sulikowski

Klasa VIII
Mateusz Ciupak - ZASTĘPCA, Zuzanna Balawejder - PRZEWODNICZĄCA, Wiktoria Balawejder

Klasa III gimnazjum
Katarzyna Pawlos, Aleksandra Grabowska - SEKRETARZ, Karolina Janusz

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies