Developed in conjunction with Ext-Joom.com

librusDZ

 
3 Bieg Myśliwiecki
 
BEZPIECZNA SZKOŁA

BEZPIECZNA SZKOŁA

W razie niebezpieczeństwa:infolrzecznik

Zobacz też:bezpiecznaszkola

 
REKRUTACJA

REKRUTACJA

  Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Myśliwcu na rok szkolny 2019/2020

więcej...

 
BEZPIECZNIE DO SZKOŁY

BEZPIECZNIE DO SZKOŁY

Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia portalu edukacyjnego dotyczącego wychowania komunikacyjnego pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły"

 
DOPALACZE - POMOC

DOPALACZE - POMOC

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów. POBIERZ INFORMACJE

 • WYDARZENIA Z KALENDARZA SZKOLNEGO

  Brak wydarzeń
 • LIST DO RODZICÓW

  LISTGIS12

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniamy klauzulę informacyjną. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem Twoich Danych/danych Twojego dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu. Dane do kontaktu: nr telefonu: 56/688 26 07; listownie na adres: Myśliwiec 3, 87-200 Wąbrzeźno, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. Administrator wyznaczył do kontaktu w sprawie przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka oraz przysługujących Ci praw Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach oświatowych, związanych z nauką i wychowaniem uczniów, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2018, poz. 996 z późn. zm.) i ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1457 z późn. zm.). Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w przypadku posiadania podstaw prawnych wynikających z art. 6 i 9 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.
 4. Podanie danych:
  - w ustawowych celach oświatowych, przy realizacji obowiązku szkolnego jest obowiązkowe. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych/danych Twojego dziecka lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować celu. 
  - jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody która jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. w sytuacji rozpowszechniania wizerunku Twojego dziecka lub śledzenia losów absolwentów.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 6. Twoje dane/dane Twojego dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 7.  Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka mogą zostać przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie uprawnionym podmiotom. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych Twojego dziecka przez Administratora masz prawo do:
  - dostępu do treści Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 15;
  - sprostowania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 16;
  - usunięcia Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 17, jeżeli:
     - wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
     - Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
     - Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  - ograniczenia przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 18;
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
 9.  Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Wrzesień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies