Developed in conjunction with Ext-Joom.com

librusDZ

 
E-PAPIEROSY - UWAGA
 
BEZPIECZNA SZKOŁA

BEZPIECZNA SZKOŁA

W razie niebezpieczeństwa:infolrzecznik

Zobacz też:bezpiecznaszkola

 
REKRUTACJA

REKRUTACJA

  Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Myśliwcu na rok szkolny 2019/2020

więcej...

 
BEZPIECZNIE DO SZKOŁY

BEZPIECZNIE DO SZKOŁY

Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia portalu edukacyjnego dotyczącego wychowania komunikacyjnego pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły"

 
DOPALACZE - POMOC

DOPALACZE - POMOC

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów. POBIERZ INFORMACJE

Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Myśliwcu na rok szkolny 2019/2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
oraz terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

04.03.2019r. - 01.04.2019r.

 

05.06.2019r.
- 11.06.2019r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

 

 

do 04.04.2019r.

 

 

do 13.06.2019r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

08.04.2019r.

 

14.06.2019r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

09-15.04.2019r.

17-18.06.2019r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

26.04.2019r.

19.06.2019r.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
oraz terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

04.03.2019r.
- 01.04.2019r.

 

05.06.2019r.
- 11.06.2019r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

 

 

do 04.04.2019r.

 

 

do 13.06.2019r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

08.04.2019r.

 

14.06.2019r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

09-15.04.2019r.

 

17-18.06.2019r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

26.04.2019r.

 

19.06.2019r.

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe
w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
(dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
(dzieci z poza obwodu szkoły)

 

Zarządzenia Wójta Gminy Ryńsk dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

 

Październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Listopad 2019
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies