Developed in conjunction with Ext-Joom.com

thumbegzgim19W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. rozpoczęły się historyczne, bo ostatnie egzaminy gimnazjalne. Do jednego z ważniejszych egzaminów w swoim życiu w naszej szkole przystąpiło 17 uczniów klasy trzeciej gimnazjalnej. Pierwszego dnia uczniowie

zmagali się z zagadnieniami z historii, wosu i języka polskiego. W czwartek, drugiego dnia egzaminów, sprawdzano wiedzę i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych i z matematyki. Ostatniego dnia, w piątek, przeprowadzono egzamin z języka obcego, który odbył się w Szkole Podstawowej w Ryńsku. Wszystkie części egzaminu przebiegły bez zakłóceń i zgodnie z procedurami, pomimo trwającej od 8 kwietnia akcji strajkowej nauczycieli. Teraz gimnazjaliści muszą cierpliwie czekać, ponieważ wyniki będą znane dopiero w czerwcu.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies