Developed in conjunction with Ext-Joom.com

  • WYDARZENIA Z KALENDARZA SZKOLNEGO

    Brak wydarzeń

thumbegz8klas19W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. ósmoklasiści w całej Polsce przystąpili do egzaminu, który ma na celu sprawdzenie ich wiedzy i umiejętności zdobytych w I i II etapie edukacyjnym. Do egzaminu w naszej szkole przystąpiło 17 uczniów klasy VIII.

Przez kolejne trzy dni uczniowie zmagali się z zagadnieniami z języka polskiego, matematyki oraz z języka angielskiego. Wszystkie części egzaminu przebiegły bez zakłóceń i zgodnie z procedurami, pomimo trwającej od 8 kwietnia akcji strajkowej nauczycieli. Na wyniki sprawdzianu trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, ale wierzymy, że ósmoklasiści dobrze poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies