Developed in conjunction with Ext-Joom.com

  23 września 2019 r. dwie grupy uczniów klas „0” – IV oraz V- VIII, uczestniczyły w spotkaniu z policjantem Powiatowej Komendy Policji w Wąbrzeźnie - aspirantem Markiem Komorowskim. Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga”. Funkcjonariusz przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcał do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe.

Funkcjonariusz przestrzegał najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wykazywali się też dobra znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez ulicę. Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą dobre efekty. Liczymy, że i tym razem wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce.


Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies