Developed in conjunction with Ext-Joom.com

thhumbdch1930 września 2019r. w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Przewodnicząca SU złożyła życzenia, a Dominika Witkowska i Urszula Zrada zaśpiewały piosenkę dla wszystkich chłopców. Następnie przedstawiciele wybrani z

każdej klasy zostali poddani Próbie Odwagi, Powagi, Siły oraz Mądrości. Podczas tych konkurencji został wybrany Najodważniejszy Chłopak – Jacek Kempiński kl.I, Najpoważniejszy Chłopak – Remigiusz Różycki kl.VIII, Najsilniejszy Chłopak – Krzysztof Kotłowski kl.IV oraz Najmądrzejszy Chłopak grupa młodsza – Krzysztof Kotłowski kl.IV grupa starsza - Bartosz Kubiak kl.VII. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali medale oraz lizaki dla chłopców ze swojej klasy.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies