Developed in conjunction with Ext-Joom.com

thumbzywahistoria201818 października 2018 roku w szkole uczniowie mieli okazję brać udział w żywej lekcji historii pt. "Od powstania listopadowego, do odzyskania niepodległości" obejmującej informacje dotyczące czasów gdy Polska znajdowała się pod zaborami, ukazującej dążenia

niepodległościowe oraz odzyskanie niepodległości. Rekonstruktorzy z grupy Arkona zaprezentowali nam uzbrojenie żołnierzy polskich i niemieckich z czasów I wojny światowej. Chętni mogli nawet przymierzyć mundur błękitnej armii gen. Hallera. Oprócz pogadanki o zaborcach i powstaniach narodowych uczestnicy mogli też na własnej skórze poczuć jak wyglądała rekrutacja do odradzającego się polskiego wojska oraz prawdziwa wojskowa musztra. Na zakończenie pokazu ci, którzy najlepiej zapamiętali fakty historyczne mogli wykazać się w quizie i wygrać pamiątkową monetę z wizerunkiem Józefa Hallera.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies