Developed in conjunction with Ext-Joom.com

thumbwielk19konkursW okresie przedświątecznym został zorganizowany „Konkurs wielkanocny” dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Myśliwcu, którego organizatorem była Rada Rodziców przy wsparciu szkoły. Głównymi celami konkursu było propagowanie zwyczajów związanych ze świętami Wielkiej Nocy,

pobudzenie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zdolności manualnych, zachęcenie do pracy zespołowej i wymiany pomysłów, pogłębienie wiedzy na temat znaczenia symboli wielkanocnych. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach tematycznych tj. najdłuższa i najpiękniejsza Palma Wielkanocna oraz najpiękniejsza pisanka, a skierowany był do uczniów w trzech kategoriach wiekowych: uczniów klas 0-III, uczniów klas IV-VI, uczniów klas VII-VIII oraz III gimnazjum. Pięcioosobowa komisja konkursowa dokonała oceny prac. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpiło 5 kwietnia 2019 roku.

Nagrodzeni zostali:

Klasy 0-III

Palma:
I miejsce - Patrycja Feter i Wojciech Zdrojewski,
Wyróżnienia - Maja Partyka i Krzysztof Ciernicki, Amelia Jamroży i Weronika Baran,
Pisanka:
I miejsce - Monika Rzepecka, Wyróżnienia - Zofia Łęgowska, Wiktoria Kołodziejska, Kacper Kępiński, Maja Partyka, Wiktor Wróblewski,

Klasy IV-VI
Palma: I miejsce - Karol Kempiński, Dawid Wiliński i Jakub Adamczyk,
Wyróżnienia - Joanna Czajkowska i Bartosz Kubiak, Seweryn Plewa i Karol Cisło,
Pisanka: I miejsce - Agata Kołodziejska, Wyróżnienia - Malwina Balińska, Jakub Adamczyk,
Nagrodę specjalną otrzymał Alan Narewski,

Klasy VII- VIII i III gim.
Palma: Wyróżnienia - Malwina Szulecka i Marcelina Heród.
Pisanka: I miejsce - Kacper Grabowski.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies