Developed in conjunction with Ext-Joom.com

  Koło Gospodyń Wiejskich w Myśliwcu obchodziło niedawno 70-lecie istnienia. W dniu 18 maja 2019 r. wspaniała uroczystość z udziałem Wójta Gminy Ryńsk i przedstawicieli lokalnej społeczności odbyła się w świetlicy wiejskiej. Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Myśliwcu przygotowali z tej okazji krótki program artystyczny. Zwrócili uwagę na ważną rolę kobiet w życiu wsi oraz na piękno okolicy,

dla której wiele robią właśnie myśliwieckie gospodynie. Pragną one, aby ich mała ojczyzna była znana i sławna. „Nasz Myśliwiec jakże cudny, gdzie jest taka druga wieś. Tutaj spędzisz czas nienudny, gospodyniom radość nieś.” Uczniowie podkreślali, że życie kobiet na wsi nie jest łatwe i w zabawny sposób pokazali jak pewna gospodyni usiłowała obudzić swojego męża. Na zakończenie o sile kobiety, która jest w stanie wystraszyć nawet diabła opowiadał uczeń klasy IV, Karol Kempiński. Występ zakończył się serdecznymi życzeniami i piosenką. „Gospodynie chętnie historię budują, Dawne obyczaje wnukom przekazują. Długo tu działają, lata szybko schodzą, Piękny jubileusz dzisiaj już obchodzą.”


Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniamy KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies