Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 • WYDARZENIA Z KALENDARZA SZKOLNEGO

  Brak wydarzeń

  Koło Gospodyń Wiejskich w Myśliwcu obchodziło niedawno 70-lecie istnienia. W dniu 18 maja 2019 r. wspaniała uroczystość z udziałem Wójta Gminy Ryńsk i przedstawicieli lokalnej społeczności odbyła się w świetlicy wiejskiej. Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Myśliwcu przygotowali z tej okazji krótki program artystyczny. Zwrócili uwagę na ważną rolę kobiet w życiu wsi oraz na piękno okolicy,

dla której wiele robią właśnie myśliwieckie gospodynie. Pragną one, aby ich mała ojczyzna była znana i sławna. „Nasz Myśliwiec jakże cudny, gdzie jest taka druga wieś. Tutaj spędzisz czas nienudny, gospodyniom radość nieś.” Uczniowie podkreślali, że życie kobiet na wsi nie jest łatwe i w zabawny sposób pokazali jak pewna gospodyni usiłowała obudzić swojego męża. Na zakończenie o sile kobiety, która jest w stanie wystraszyć nawet diabła opowiadał uczeń klasy IV, Karol Kempiński. Występ zakończył się serdecznymi życzeniami i piosenką. „Gospodynie chętnie historię budują, Dawne obyczaje wnukom przekazują. Długo tu działają, lata szybko schodzą, Piękny jubileusz dzisiaj już obchodzą.”


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Myśliwcu, Myśliwiec 3, 87- 200 Wąbrzeźno (tel. 56 688 26 07) można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia.

 Zawiadamiamy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Ponadto informujemy, że nasza strona internetowa używa plików Cookies. Więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce znajdą Państwo - TU