Drukuj

Kalendarium szkoły w Myśliwcu

2 listopada 1871 - pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły w Myśliwcu

1880 – Szkoła mieściła się wówczas w dwóch budynkach (obecnie dom Dąbrowskich oraz dom Barańskich). Tzw. stara szkoła mieściła 2 izby szkolne oraz mieszkanie nauczyciela.

1912 – powstaje drugi budynek szkolny i izbą szkolną i mieszkaniami dla kierownika katolickiego oraz drugiego nauczyciela. Szkoła miała też boisko i ogród szkolny.

1920 – po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości Myśliwiec znajduje się w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Kierownikiem szkoły zostaje Antoni Ostrowski. Wraz z nim uczą Jagiełło, Stefania Jurakówna, Michalina Jurakówna, Walerian Brzeziński, Stefania Łaska (późniejsza Zaleska), Zofia Kulikówna, Władysław Zaleski.

1932 – śmierć Antoniego Ostrowskiego. Nowym kierownikiem zostaje Franciszek Dziarnowski, jednak już w 1933 roku zastępuje go Marian Kossak.

1939 – szkoła liczy w czerwcu 130 uczniów w tym 13 dzieci niemieckich.

1939-1945 – okres okupacji hitlerowskiej. Szkoła przyjmuje tylko dzieci niemieckie. Kierownikiem szkoły zostaje Gefreiter. Jedyną z grona pedagogicznego, która pozostała w Myśliwcu jest Stefania Zaleska, która prowadzi w Myśliwcu tajne nauczanie.

1945 – po zakończeniu wojny 26 lutego Stefania Zaleska rozpoczyna nauczanie i odtworzenie szkoły. Pierwszego dnia w szkole pojawiło się 66 dzieci.

1945-1947 – po wielkich trudach szkoła funkcjonuje normalnie, jej kierownikiem jest Władysław Zaleski.

1947 – kierownikiem szkoły zostaje Stefania Zaleska, odznaczona w tymże roku Srebrnym Krzyżem Zasługi

1950 – Myśliwiec jest pierwszą wsią w regionie, w której całkowicie zlikwidowano analfabetyzm. Po 25 latach pracy na emeryturę odchodzi Stefania Zaleska. Nowym kierownikiem zostaje Maksymilian Gorlicki.

1960 – przed szkołą posadzono dwa dęby upamiętniające 1000 lat dziejów Polski od czasów rządów i chrztu Mieszka I.

1961 – przebudowa szkoły

1962 – z inicjatywy Bolesław Piskora powstaje nowoczesne boisko sportowe. W wyniku remontu ukończona zostaje tez budowa sali gimnastyczne. Do szkoły doprowadzony zostaje prąd, rodzice kupują telewizor i radio „Światowid”

1967 – szkoła staje się ośmioklasowa

1971 – na czele szkoły staje Bolesław Piskor

1984 – kierownictwo nad placówką obejmuje Teresa Dolińska

1987 – w szkole zamontowano telefon

1992 – powstaje Rada Szkoły

1997 – nowym dyrektorem szkoły zostaje Elżbieta Trzepałkowska

1999 – do użytku oddana zostaje pracownia komputerowa. W wyniku reformy szkolnictwa szkoła staje się sześcioklasowa.

2003 – działające przy szkole koło Caritas otrzymuje imię Matki Teresy z Kalkuty

2007 – Festyn tradycji lokalnych „Nasza mała ojczyzna”

2007 – dyrektorem szkoły zostaje Marzena Prusakowska

2009 – odbywa się I Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

2010 – powołane zostaje do życia Gimnazjum w Myśliwcu, szkoła staje się Zespołem Szkół. Rusza początek budowy nowego gmachu szkoły.

2010 – wizyta podróżników Beaty Jakuszewskiej, Dominiki i Radosława Kwiatkowskich

2012 – oddanie do użytku nowej hali sportowej, największej w gminie

2012 – wizyta sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP z Genui we Włoszech

2013 – szkołę odwiedza jej absolwentka, uczestniczka popularnego programu telewizyjnego „The voice of Poland”, mieszkanka Myśliwca, Iwona Kaczmarczyk

2015 – szkoła jest miejscem obchodów 25-lecia Gminy Wąbrzeźno z udziałem władz samorządowych

2015 – we wrześniu powstaje 63 Myśliwiecka Drużyna Starszoharcerska „Dewajtis” w ramach Związku Harcerstwa Polskiego.

2016 – w szkole występuje chór „Dzwon” z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego z Ukrainy

2017 – w wyniku reformy szkolnictwa powstaje ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Myśliwcu. Klasy gimnazjalne funkcjonować będą tylko do 2019 roku

2018 - 63 Myśliwiecka Drużyna Starszoharcerska "Dewajtis" otrzymuje imię Danuty Szaflarskiej