Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Drukuj

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczane przedmioty

1.

Banaś Paulina

wychowawca klasy V, język angielski, zajęcia świetlicowe

2.

Banaś- Rajca Małgorzata

wychowawca klasy IA, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia pp-p

3.

Budzich Anna

nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia świetlicowe

4.

Bujak Dorota

pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia świetlicowe, zajęcia pp-p

5.

Daniszewska Malwina

wychowawca klasy IB, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia pp-p

6.

Duma Małgorzata

historia, WOS

7.

Grabowski Andrzej

wychowanie fizyczne, informatyka, zajęcia gimnastyki korekcyjnej

8.

Gutowska-Mądra Kamila

fizyka, chemia

9.

Jabłoński Sławomir

język niemiecki

10.

Januczek Dorota

plastyka

11.

Jaskulska Barbara

pedagog szkolny, przyroda, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia pp-p,  zajęcia świetlicowe

12.

Jaskulski Andrzej

religia, zajęcia świetlicowe

13.

Kmiecik Monika

wychowawca klasy VIII, biologia, geografia, technika, doradztwo zawodowe, zajęcia rewalidacyjne

14.

Kotłowska Regina

matematyka, zajęcia pp-p

15.

Kwiatkowska Iwona

wychowawca klasy VII, matematyka, biblioteka, zajęcia pp-p

16.

Łukasik Monika

wychowawca oddziału przedszkolnego, zajęcia świetlicowe

17.

Maliszewska Marta

psycholog szkolny

18.

Pencierzyńska Beata

język polski, zajęcia pp-p

19.

Prusakowska Marzena

dyrektor szkoły, zajęcia świetlicowe

20.

Robaczewska-Gapińska Jadwiga

wychowawca klasy IV, język polski, zajęcia pp-p

21.

Składanowski Tomasz

muzyka

22.

Szulecka Małgorzata

wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe,  zajęcia pp-p

23.

Witkowska Emilia

język angielski, zajęcia pp-p

24.

Wzorek Małgorzata

wychowawca klasy II, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe,  zajęcia pp-p

25.

Zrada Piotr

wychowawca klasy VI, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies