Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Drukuj
  • Plewa Ignacy - przewodniczący
  • Szamałek Maja - zastępca przewodniczącego
  • Witkowska Dominika - sekretarz

 

  • klasa II - Łęgowska Zofia, Kotłowska Urszula, Zakrzewska Julia
  • klasa III - Kołodziejska Wiktoria, Partyka Maja, Andrzejewski Norbert
  • klasa IV - Nowakowska Lena, Szamałek Maja, Przytuła Zofia
  • klasa V - Baran Weronika, Barańska Emilia, Wróblewski Wiktor
  • klasa VI - Witkowska Dominika, Plewa Ignacy, Kotłowski Krzysztof
  • klasa VII - Kołodziejska Agata, Balicka Julia, Kempiński Karol
  • klasa VIII - Carreton-Feter Nerea, Narewski Alan, Balińska Malwina

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies