NIESPODZIANKA NUMER I

NIESPODZIANKA NUMER I

NAJPOPULARNIEJSZYM NAUCZYCIELEM WYBRANYM Z OKAZJI DNIA DZIECKA 2020 ZOSTAŁ
PAN ŁUKASZ FILIPSKI

 
NIESPODZIANKA NUMER II

NIESPODZIANKA NUMER II

NAJPOPULARNIEJSZYM UCZNIEM WYBRANYM Z OKAZJI DNIA DZIECKA 2020 ZOSTAŁ 
DAMIAN SŁUPSKI

 
NIESPODZIANKA NUMER III

NIESPODZIANKA NUMER III

POMYSŁY PRAC PLASTYCZNYCH: "TĘCZA", "PROSTE I GENIALNE" 

 
NIESPODZIANKA NUMER IV

NIESPODZIANKA NUMER IV 
NIESPODZIANKA NUMER V

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies