Developed in conjunction with Ext-Joom.com

  • WYDARZENIA Z KALENDARZA SZKOLNEGO

    Brak wydarzeń
  • LIST DO RODZICÓW

    LISTGIS12

Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Myśliwcu na rok szkolny 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    01.03.2022r. - 25.03.2022r.

  30.05.2022r. - 06.06.2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 31.03.2022r.

do 09.06.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

05.04.2022r.

10.06.2022r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

07-13.04.2022r.

13-15.06.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

22.04.2022r.

20.06.2022r.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

   01.03.2022r.
- 25.03.2022r.

  30.05.2022r.
- 06.06.2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 31.03.2022r.

do 09.06.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

05.04.2022r.

10.06.2022r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

07-13.04.2022r.

13-15.06.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

22.04.2022r.

20.06.2022r.

 

 

Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej (dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły)

 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej (dzieci z poza obwodu szkoły)

 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły
na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Wszystkie druki w paczce "zip" w formacie *docx