Developed in conjunction with Ext-Joom.com

thumbczyta13 grudnia 2021 roku wychowawczynie klas I - III oraz oddziału przedszkolnego przygotowały dla swoich uczniów miłą niespodziankę w ramach akcji Cała szkoła czyta dzieciom. Jest ona kontynuacją działań podejmowanych w poprzednim roku szkolnym w celu popularyzowania czytelnictwa wśród uczniów oraz zachęcania najmłodszych

do sięgania po literaturę dla dzieci. Do akcji zgodnie z tradycją przyłączyły się również panie z obsługi szkoły. Niespodzianka po raz kolejny pozytywnie zaskoczyła naszych najmłodszych uczniów, którzy w skupieniu i z uśmiechem na twarzy wysłuchali tekstu inscenizacji Prawdziwa księżniczka na motywach baśni H. Ch. Andersena Księżniczka na ziarnku grochu.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies