Drukuj

  W roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Myśliwcu realizowana była innowacja pedagogiczna „Szkolny układ okresowy pierwiastków”.

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej stworzono w programie graficznym układ okresowy pierwiastków ze zdjęciami 114 uczniów i 4 pracowników szkoły.

Następnie dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców zostały wydrukowane i rozwieszone w klasach II-VIII i na korytarzach szkolnych „Szkolne układy okresowe pierwiastków”. W ramach realizacji innowacji uczniowie klas od II do VIII uczestniczyli w zabawach językowych z wykorzystaniem symboli pierwiastków. Natomiast uczniowie klasy VII i VIII mieli możliwość poszerzenie wiedzy o układzie okresowym, symbolach i właściwościach pierwiastków.


KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies