Developed in conjunction with Ext-Joom.com

thumbrozpoczecie2122Rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się 1 września. O godzinie 9.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły zgromadzonych uczniów z klas 0-III, ich rodziców, zaproszonych gości oraz nauczycieli i pracowników przywitała pani Marzena Prusakowska dyrektor szkoły. Na początku odbyło się wspólne odśpiewanie hymnu narodowego.

Czytaj więcej...

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies