Developed in conjunction with Ext-Joom.com

thumbrozpoczecie2122Rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się 1 września. O godzinie 9.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły zgromadzonych uczniów z klas 0-III, ich rodziców, zaproszonych gości oraz nauczycieli i pracowników przywitała pani Marzena Prusakowska dyrektor szkoły. Na początku odbyło się wspólne odśpiewanie hymnu narodowego.

W atmosferę nowego roku szkolnego wprowadził wszystkich krótki montaż artystyczny w wykonaniu kilku uczniów naszej szkoły przygotowany pod kierunkiem pani Beaty Pencierzyńskiej. Po chwili pani Marzena Prusakowska skierowała ciepłe słowa do najmłodszych dzieci z oddziału przedszkolnego oraz pierwszoklasistów. Życzyła im, by nowy rok szkolny był dla nich czasem wielkiej radości, nawiązywania wspaniałych przyjaźni, zdobywania niezmierzonej wiedzy i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań. Wszystkim pozostałym uczniom życzyła przede wszystkim jak najlepszych osiągnięć w nauce. Wskazała również na fakt, iż w tym roku szkolnym są dwie klasy pierwsze, a ich wychowawcami są: pani Małgorzata Banaś-Rajca i pani Malwina Daniszewska. Pani dyrektor przedstawiła również pozostałych wychowawców klas II-III. W dalszej części uroczystości pani Monika Łukasik powitała dzieci oddziału przedszkolnego. Później odbyło się ślubowanie uczniów klasy Ia i Ib, którzy powtarzali słowa przyrzeczenia za panią Małgorzatą Banaś-Rajcą. Następnie pierwszoklasiści zostali pasowani przez panią dyrektor na pełnoprawnych członków społeczności uczniowskiej, a przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli upominki dla grup 0-I. Po oficjalnej części inauguracji roku szkolnego uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby otrzymać ważne informacje na temat organizacji nowego roku szkolnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies