Developed in conjunction with Ext-Joom.com

  • WYDARZENIA Z KALENDARZA SZKOLNEGO

    Brak wydarzeń

thumbspswia21W dniach 17-19 września 2021 r. miał miejsce Wielki Finał 28. Akcji Sprzątanie Świata 2021 pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę.” Również nasza szkoła, jak co roku, dołączyła do tej akcji. 17 września uczniowie całej szkoły podzieleni na grupy wiekowe wraz z opiekunami udały się na sprzątanie terenu położonego wokół szkoły. Przedszkolaki sprzątały plac przed szkołą oraz teren boiska szkolnego,

Klasy I - III tereny położone najbliżej szkoły (parking, teren wokół świetlicy wiejskiej oraz drogę prowadzącą do lasu), starsze klasy (IV - VII) zajęły się porządkowaniem poboczy dróg i chodników/ ścieżek rowerowych prowadzących do szkoły oraz okolicy przystanku autobusowego. Najstarsi uczniowie - klasa VIII - uprzątnęli okolice torów kolejowych oraz wejście do pobliskiego lasu. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu nasi uczniowie przypomnieli sobie, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne, oraz utrwalili zasady segregacji i recyklingu odpadów. Wszystkim uczestnikom towarzyszyły dobre humory, a wyniki akcji zostały dopisane do ogólnopolskiego raportu Akcji SSP2021 - Fundacji „Nasza Ziemia”.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies