Developed in conjunction with Ext-Joom.com

thumbmikol21Z okazji Mikołajek Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na "Świąteczny wystrój klas" . W tym dniu uczniowie również ubrali się "mikołajkowo" - było bardzo czerwono i odświętnie w naszej szkole. Uczeń z klasy siódmej Kacper w tym dniu był Mikołajem i rozdawał cukierki, które zakupił z własnej inicjatywy dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Komisja wybrała najlepiej udekorowaną klasę - była to KLASA 8 (wśród klas starszych) oraz KLASA 0 (wśród klas młodszych). Na wyróżnienie zasłużyły: klasa 1b, klasa 3, klasa 5 i klasa 6. Dla zwycięskich klasy SU zakupił nagrody. Gratulujemy wychowawcom i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy w tym dniu byli ubrani "mikołajkowo". Dzięki wam w naszej szkole panowała bardzo miła świąteczna atmosfera. W tym dniu uczniowie również otrzymali słodkości od Rady Rodziców i Pana Wójta. Życzymy Wesołych Świąt!!!!

 Samorząd Uczniowski z opiekunem A. Budzich

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Ponadto informujemy, że nasza strona używa plików cookies