•      Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Szkole Podstawowej w Myśliwcu jest Pan Dariusz Bączkowski,
    e-mail: iod.spmysliwiec@gminarynsk.pl   

   Obiekty szkoły są monitorowane a dane wizerunkowe są przetwarzane i przechowywane na serwerze szkoły. 

   Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane:

   Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • żądania sprostowania swoich danych osobowych
   • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
   • przenoszenia swoich danych
   • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

                                                                                                                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myśliwcu 

  • Klauzule

  • Logowanie

 • Inne media